שנה טובה לכולם.
נחזור לפעילות לאחר החגים.

חלוקה הבאה ב 23.10.2019

השוק החברתי הראשון